De Produktie

PRODUCTIE VAN ZEEUWS KWALITEITSBIER

De landbouwers van Noord-Beveland zaaien de gerst en leveren de oogst aan de coöperatie. Deze levert het graan aan een Mouterij, waarna een deel van de mout wordt verkocht door Brouwerij van Steenberghe te Ertvelde (B). Deze brouwerij brouwt de PEELANDER bieren.

Gebleken is dat zo vroeg mogelijk zaaien de beste resultaten gaf, niet alleen in hoeveelheid brouwgerst, maar vooral in de hoogte van de brouwkwaliteit.

 

 

Op een zonnige, maar meestal koude voorjaarsdag wordt in een bewerkingsgang de grond zaaiklaar gelegd en tegelijk gezaaid.

 

 

Na vier weken van kiemen en opkomst zien de jonge gerstplanten er al zo uit als op nevenstaande foto. Het moet ook wel snel gaan want normaal moet een goed brouwgerst gewas in 120 dagen geoogst kunnen worden!

 

Eind juni ziet u in de wijde polders van Noord-Beveland de gerst in de groene aar staan.

Enkele weken voor de oogst zien we de “gouden” percelen brouwgerst in de polder onder de prachtige Noord-Bevelandse luchten met de boerderijen verspreid door het land…..

 

Na 120 dagen is het zover. Met enkele dagen zonnig, drogend weer zien we de aar van de gerst omlaag gaan hangen, het teken van rijpheid. De maaidorser zorgt voor een vlotte oogst van dit perceel dat op de juiste wijze is bemest waardoor een mooi staand gewas is ontstaan tot op de dag van de oogst.